Serviciile sunt asigurate permanent de personal calificat, iniţiind şi recomandând soluţii pentru rezolvarea problemelor ce pot să apară în diverse faze ale lucrărilor.

De menţionat este faptul că, în afara angajaţilor S.C. CRIROS GROUP S.R.L., unitatea noastră are în derulare şi alte colaborări cu diferiţi ingineri specialişti de profil în domeniul protecţiei mediului, ingineri care ajută la buna desfăşurare a executării documentaţiilor contractate.

Societatea s-a angajat în îmbunătăţirea continuă şi controlul calităţii serviciilor acesteia. În acest scop, ţinem cont permanent de principiile asigurării unor servicii complete şi eficiente, cum ar fi:

• culegerea completă de date;
• utilizarea profesională a datelor;
• utilizarea şi prelucrarea profesională a informaţiilor;
• prezentarea informaţiilor la un nivel înalt, atât ca şi conţinut, cât şi ca formă;
• reprezentarea în faţa autorităţilor competente.

Certificate de urbanism

Documentaţii tehnică pentru obţinerea avizului de gospodărirea apelor
Documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de gosodărire a apelor
Studii privind stabilirea limitei de inundabilitate
Documentaţii tehnice pentru obţinerea permisului de exploatare

Plan şi proiect tehnic pentru refacerea mediului
Fişă de prezentare şi declaraţie
Acord de mediu
Raport de impact asupra mediului
Raport de amplasament
Autorizaţie integrată de mediu
Bilanţ de mediu

Studii hidrogeologice 
Studii geotehnice
Foraje geotehnice
Foraje alimentari cu apă
Foraje de mediu şi/sau piezometre
Epuismente
Desnisipări foraje
Foraje geotermale
Micropiloţi

 

Resurse

Clientilor nostri, le punem la dispozitie documentatia si arhiva tuturor lucrarilor efectuate si in format electronic.

Pentru a va autentifica, va rugam sa dati click aici:

AUTENTIFICARE CLIENT

Servicii

Plan şi proiect tehnic pentru refacerea mediului
Fişă de prezentare şi declaraţie
Acord de mediu
Raport de impact asupra mediului
Raport de amplasament
Autorizaţie integrată de mediu
Bilanţ de mediu
Studii hidrogeologice 
Studii geotehnice
Foraje geotehnice
Foraje alimentari cu apă
Foraje de mediu şi/sau piezometre
Epuismente
Desnisipări foraje
Foraje geotermale
Micropiloţi