S.C. CRIROS GROUP S.R.L. este o societate comercială cu capital integral privat înfiinţată în anul 2006 şi are ca obiect principal de activitate: « Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea » cod CAEN 7112.

Managementul firmei a imprimat un spirit de exigenţă faţă de calitatea muncii prestate dând dovadă de flexibilitate şi reactivitate în soluţionarea tuturor temelor solicitate, asigurând astfel desfăşurarea ritmică a operaţiunilor. 

Societatea are implementat și menține:

- un sistem de management al calității SR EN ISO 9001:2015 și un sistem de management al mediului SR EN ISO 9001;2015, SR EN ISO 14001:2015 pentru care are obținut Certicatul nr. 0930400242 eliberat de AMG Cert Systems,

- un sistem de management al sănătății și securitații ocupaționale SR OHSAS 18001:2008 pentru care are obținut Certicatul nr. 20128 eliberat de AMG Cert Systems.

S.C. CRIROS GROUP  S.R.L.  răspunde cu promptitudine condiţiilor contractuale, dovedind că are capacitatea de a satisface cerinţele impuse de beneficiari, de a răspunde noilor cerinţe de competitivitate, fiind apreciată pentru competenţa personalului, flexibilitate, reactivitate, raport preţ/calitate.

În elaborarea lucrărilor, firma S.C. CRIROS GROUP S.R.L. dovedeşte profesionalism, experienţă în domeniu, faptul că ţine sub control toate fazele procesului de lucru, asigurând calitate serviciilor prestate şi grad superior de satisfacţie a clientului.

Calitatea şi rapiditatea efectuării proiectelor contractate sunt determinate atât de profesionalismul angajaţilor, cât şi de dotarea societăţii.

 

Resurse

Clientilor nostri, le punem la dispozitie documentatia si arhiva tuturor lucrarilor efectuate si in format electronic.

Pentru a va autentifica, va rugam sa dati click aici:

AUTENTIFICARE CLIENT

Servicii

Plan şi proiect tehnic pentru refacerea mediului
Fişă de prezentare şi declaraţie
Acord de mediu
Raport de impact asupra mediului
Raport de amplasament
Autorizaţie integrată de mediu
Bilanţ de mediu
Studii hidrogeologice 
Studii geotehnice
Foraje geotehnice
Foraje alimentari cu apă
Foraje de mediu şi/sau piezometre
Epuismente
Desnisipări foraje
Foraje geotermale
Micropiloţi